Представяне на проект Quake

Основната насока на проекта е да се подпомогне и опише дейността на учителите, ангажирани в прилагането на ECVET в техните училища. Това налага партньорите по проекта, да опишат и разяснят що е “мобилност” и изработят “програми за обучение ECVET”, които да могат да се използва от всички европейски партньори. За да се постигне това, са поставени следните цели по проекта:

Statistics-1005b4c0852c1389

Цел 1

Извършва се анализ на настоящата ситуация за прилагането на ECVET в петте страни партньори по проекта.

Organization-1005b4c0852c1cfb

Цел 2

Идентифициране на пет структури /професионални гимназии/ във всяка от страните партньори, както и да включването им в проекта ECVET.

Tear-Off-Calendar-1005b4c0852c28c6

Цел 3

Планирне и прилагане подхода на ECVET в институциите, участващи в проекта.
Classroom-1005b4c0852c32d2

Цел 4

Изпълнение на програма за обучение на три етапа, насочена към учителите на институциите в партньорството, посветени на придобиването на знания и умения в ECVET.
Suitcase-1005b4c0852c405d

Цел 5

Създаване на програма за мобилност за учащите в институциите, партньори по проекта, с която се цели признаване на знания и умения, придобити в мобилността.
Magazine-1005b4c0852c495f

Цел 6

Да бъде написано и публикувано, методическо ръководство, което да помогне на училищата и учителите да създадат и прилагат подход ECVET.

Предвиждания

Проектът включва транснационални срещи между европейските партньори и изработването на няколко документа за обогатяване на разпространението на знания и практики, придобити по време на проекта: методическо ръководство, списък на дейности по мобилност, обучение ECVET, учебната програма. И накрая ще бъде организирана на европейско ниво, една заключителна конференция, планирана да се проведе в Министерството на земеделието в Париж през 2017година.

Така че целите на Quake проекта, са не само европейската мобилност, a и взаимосвързаност между различните образователни системи, а също така и най-вече мобилизирането на училища и обучението на учители.

Quake екип

Dernières nouvelles

Étudiants irlandais en mobilité

Gembloux Entre le 29 mai et le 9 juin, deux étudiants irlandais de An t-Ionad Glas/ The Organic College étaient à la Centre Technique Horticole de Gembloux.

Colloque final du Projet QUAKE à Paris

Les actes du colloque final Le colloque final du projet QUAKE s’est tenu à Paris le 7 juin 2017, dans les locaux de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (19 avenue du Maine à Paris).

Étudiants bulgares en mobilité en Irlande

Deux étudiants, Radoslava Petkova et Silviya Nikolaeva, de l'École Professionnelle d'Agriculture Nikola Pushkarov à Popovo, en Bulgarie, viennent de terminer la première semaine de leur mobilité en Irlande.

Nouvelle mobilité de la Navarre à Carpentras (FR)

Ce mois de janvier de 2017 un étudiant de l’IES Ribera del Arga de Peralta (Navarre) réalise un séjour au Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras (France), pendant la période comprise entre le 8 et le 29.